De ErvenDe Bathmense Enk 3 wordt afgerond met 2 bijzondere nieuwe erven aan de Deventerweg. De ontwikkeling van deze erven met 16 starterswoningen, 6 seniorenwoningen en 3 bouwkavels is gestart. De opzet van de erven is bijzonder. Naast dat je eigenaar kunt worden van je eigen woning en de kavel, deel je het  eigendom van het erf met je medebewoners. Je hebt tijdens de ontwikkelfase invloed op de inrichting en na oplevering de gezamenlijke verantwoordelijkheid over het onderhoud en beheer van het erf. De erven richten zich op de kracht van het collectief van de bewoners. Het stimuleert ontmoeting en verblijf in de groene gezamenlijke buitenruimte. Het collectieve erf bevordert de sociale cohesie en maakt van de erven een gezellig, leefbaar en betrokken buurtje waar men elkaar kent en wat voor elkaar over heeft.

Op 5 juli 2023 heeft er een informatieavond plaatsgevonden waarin de visie op de ontwikkeling van de erven door de Ontwikkelcombinatie Bathmense Enk 3 is toegelicht. U kunt hieronder de presentatie bekijken.

De Erven – presentatie 5 juli 2023
Loading...

Bathmense Enk - De Erven